Want a tattoo but hate pain? Here are 7 places that won’t hurt a bit.

One of the most commonly asked questions when deciding whether to get a tattoo is ‘will it hurt?’ The answer is plain and simple- yes. There really is no painless way to stick needles into your skin in order to leave a permanent mark. However, how painful the tattoo feels depends on several factors, including your individual pain tolerance and where on the body you choose to get tattooed. If you are thinking about getting a tattoo and you have a low pain tolerance, it might be wise to consider one of the following least painful places to get a tattoo on your body:

 1. Outside of the arm: This area has a lot of muscle and thick skin so it is less sensitive to tattoo needles.
 2. Thighs: Thighs usually have a good layer of fat and few nerve endings, so this area is relatively painless when using tattoo needles.
 3.  Upper back: The upper back has more thick skin and fewer nerve endings, making it a more common and less painful location.
 4. Calf: The calf has a lot of muscle and thick skin, so getting a tattoo is relatively painless in this location.
 5. Forearm: This is also where there are many muscles and not many nerves. This is a great location for a tattoo with low to moderate pain levels.
 6. Shoulder: The shoulder has thicker skin and fewer nerve endings, so this location is also a popular place for many people to choose to get a tattoo.
 7. Buttocks: The buttocks are a location with a lot of fat, so it is also an ideal location with less pain for those who are getting a tattoo for the first time.

[ Vietnamese ]

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất khi quyết định có xăm hình hay không là “nó có đau không?” Câu trả lời rất rõ ràng và đơn giản- có. Thực sự không có cách nào không gây đau đớn khi đâm kim vào da để để lại dấu vết vĩnh viễn.

Tuy nhiên, mức độ đau của hình xăm phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm khả năng chịu đau của bạn và các vị trí trên cơ thể bạn chọn để xăm. Nếu bạn đang nghĩ đến việc xăm hình và khả năng chịu đau của bạn kém, bạn nên cân nhắc một trong những vị trí ít đau đớn nhất sau đây để xăm hình trên cơ thể:

 

 1. Bên ngoài cánh tay: Vùng này có nhiều cơ và da dày nên ít nhạỵ với kim xăm.

 2. Đùi: Đùi thường có một lớp mỡ tốt và ít đầu dây thần kinh nên vùng này tương đối không đau khi sử dụng kim xăm.

 3. Lưng trên: Phần lưng trên có nhiều da dày và ít đầu dây thần kinh hơn nên trở thành vị trí phổ biến và ít đau hơn.

 4. Bắp chân: Bắp chân có rất nhiều cơ và da dày nên việc xăm hình tương đối không đau với vị trí này

 5. Cẳng tay: Đây là nơi cũng có nhiều cơ và không nhiều dây thần kinh. Đây là vị trí tuyệt vời để xăm hình với mức độ đau từ thấp đến trung bình.

 6. Vai: Vai có lớp da dày và ít đầu dây thần kinh hơn, nên vị trí này cũng là nơi phổ biến để nhiều người chọn xăm hình.

 7. Mông: Mông là vị trí có nhiều mỡ nên cũng là vị trí lý tưởng ít đau cho những ai lần đầu xăm hình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *