Colors or Black and Grey? How to Choose the Right Tattoo Ink for Your Skin and Pain Tolerance

There is no definitive answer to whether color tattoos hurt more than black and gray tattoos, as pain is subjective and depends on various factors. However, some possible reasons why color tattoos may feel more painful are:

  1. Color tattoos may require more ink, which means thicker tattoo needles and more passes over the same spot with the tattoo gun. Thicker tattoo needles and wider tattoo grouping styles are more painful than thin needles arranged into a more compact grouping.
  2. Color tattoos may take longer to complete than black and gray tattoos, which means more time under the needle and more skin irritation. The longer the tattoo session, the more the skin becomes inflamed and sensitive.
  3. Color tattoos may need more touch-ups or corrections than black and gray tattoos, as some colors may fade or blur more easily. This can add to the overall pain and healing time of the tattoo.

Of course, these factors may vary depending on the tattoo artist, the tattoo design, the tattoo placement, and the individual’s pain tolerance. Some people may not notice a difference between color and black and gray tattoos, or may even prefer the sensation of color tattoos.

[ Vietnamese ]

Không có câu trả lời nào chắc chắn về việc liệu hình xăm màu có đau hơn xăm hình đen, trắng hay không.Vì nỗi đau là chủ quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, có một vài lý do có thể khiến hình xăm màu gây cảm giác đau đơn hơn là:

  1. Hình xăm màu có thể cần nhiều mực điều này có nghĩa là kim xăm dày hơn và nhiều vết xăm hơn sẽ đi qua cùng một điểm.Nhiều kim xăm hơn và kiểu hình xăm rộng hơn sẽ gây đau đớn hơn so với ít kim hoặc kim nhỏ làm trong diện tích nhỏ.
  2. Thời gian xăm càng lâu, da càng bị nhạy cảm và dễ kích ứng. xăm màu có thể mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành so với các hình xăm đen và xám. Điều này có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian thực hiện kim hơn và kích ứng da nhiều hơn.
  3. Hình xăm màu cần chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa nhiều hơn hình xăm đen và xám, vì một số màu có thể dễ mờ. Nhiều khi các nghệ sĩ sẽ phải tô đi tô lại để mực sắc nét hơn, điều này có thể làm tăng thêm cảm giác đau đớn cho da.

Tất nhiên , những yếu tố này có thể khác nhau tùy thuộc vào nghệ sĩ xăm hình, vị trí hình xăm và khả năng chịu đau của mỗi cá nhân. Một số người không nhận thấy sự khác biệt giữa các hình xăm màu sắc và các hình đen trắng, hoặc thậm chí có cảm giác thích xăm màu hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *