The Truth About Forearm Tattoo Pain: Factors, Levels, and Tips

The forearm is one of the popular locations, as tattoos can easily be displayed. If you’re thinking about getting a forearm tattoo, do you want to know how painful it will be?

The forearm is one of the least painful areas. This location is nice and fleshy, without too many sensitive areas in the bones or many nerves. If you’re nervous about getting your first tattoo, the forearm is a great place to start.For most people, getting a tattoo on the outer forearm feels a little like a slight pinch or scratch. The inner forearm may be a little more painful, but not to the point of causing discomfort or unnecessary worry.

If you are still wondering, you can start with a small tattoo and gradually get larger tattoos later.The outer part of the forearm runs from the back of the hand to the elbow just outside the biceps. The inner forearm extends from the point above the wrist to the elbow. Getting a tattoo on the outer forearm is not too painful. In fact, most people rate it as a 2 or 3 on a scale of 1-1.There are very few nerve endings in this part of the arm, making the needle action feel like a gentle but constant pinch. This does not cause much pain.

In contrast, the inner forearm is where three main nerves are responsible for controlling arm movement: the median nerve, radial nerve, and ulnar nerve. The presence of these nerves makes it significantly softer.Although everyone handles pain a little differently, human beings are all wired the same way in regards to the nervous system, which means it’s a safe bet that your experience will be comparable to theirs.

[ Vietnamese] Cẳng tay là một trong những vị trí phổ biến, vì hình xăm có thể dễ dàng được hiển thị . Nếu bạn đang có ý định xăm ở cẳng tay, thì bạn có muốn biết nó sẽ đau đến mức nào không?

Cẳng tay là một trong những vị trí ít đau nhất. Vị trí này đẹp và có nhiều thịt, không có qúa nhiều vùng nhạy cảm ở xương hoặc nhiều dây thần kinh. Nếu bạn lo lắng cho lần đầu xăm hình thì cẳng tay là nơi tuyệt vời để bắt đầu.Đối với hầu hết mọi người, việc xăm ở cẳng tay bên ngoài có chút cảm giác giống như một cú véo hoặc vết cào nhẹ. Cẳng tay bên trong có thể đau hơn một chút, nhưng cũng không đến mức gây khó chịu hoặc gây lo lắng không cần thiết.

Nếu bạn vẫn có đang phân vân, bạn có thể bắt đầu với một hình xăm nhỏ và xăm các hình to dần sau đó.Phần bên ngoài của cẳng tay chạy từ mu bàn tay đến khuỷu tay ngay bên ngoài bắp tay. Cẳng tay bên trong kéo dài từ điểm trên cổ tay đến khuỷu tay.
Việc xăm hình ở cẳng tay bên ngoài không quá đau đớn. Trên thực tế, hầu hết mọi người nhận định nó ở mức 2 hoặc 3 trên thang điểm từ 1-1
Có rất ít đầu dây thần kinh ở phần này của cánh tay khiến cho hoạt động của kim có cảm giác như bị véo nhẹ nhưng liên tục.

Ngược lại, phía cẳng tay bên trong là nơi có ba dây thần kinh chính chịu tránh nhiệm kiểm soát chuyển động của cánh tay: dây thần kinh giữa, dây thần kinh quay, dây thần kinh trụ. Sự hiện diện của những dây thần kinh này làm cho nó mềm mại hơn đáng kể
Mỗi người có cảm nhận khác nhau về nỗi đau, nhưng con người đều được kết nối theo cách giống nhau đối với hệ thần kinh, điều đó có nghĩa là bạn có thể chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn tương đương với trải nghiệm của họ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *