Bảng giá

Tại The Bink Family, chúng tôi cố gắng làm cho những chính sách của chúng tôi đơn giản để có thể tập trung vào các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải có các chính sách để đảm bảo sự đối xử công bằng với tất cả các khách hàng.

Đặt lịch và ngày xăm

 • Tất cả các cuộc hẹn nên được đặt trước để chúng tôi phục vụ các bạn được tốt nhất.
 • Nếu bạn cần thay đổi lịch hẹn, làm ơn liên hệ với chúng tôi ít nhất trước 4 ngày làm việc.
 • Nếu bạn thay đổi lịch hẹn quá 2 lần thì sẽ có thể mất tiền cọc và lịch hẹn của bạn.

Giá xăm hình

 • Kích cỡ đồng xu: giá từ 500.000 vietnamdong
 • Kích cỡ lòng bàn tay: giá từ 2.500.000 vietnamdong
 • Kích cỡ bàn tay: giá từ 4.000.000 vietnamdong
 • Kích cỡ khổ A4: giá từ 6.000.000 vietnam
 • Đối với nhữg hình xăm khổ lớn như: kín người,kín tay, kín chân, kín ngực..chúng tôi tính từ 1.500.000 – 2.000.000 vietnamdong một giờ phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng nghệ sĩ.
 • Chúng tôi có yêu cầu phí thiết kế nếu bạn yêu cầu một hình xăm được thiết kế riêng. Phí thiết kế sẽ phụ thuộc vào vị trí bạn muốn xăm và độ chi tiết của hình.

Cách thức thanh toán

 • Giá hình xăm sẽ khác nhau vì phụ thuộc vào kích cỡ, thiết kế,chi tiết, vị trí đặt hình…
 • Trong quá trình tư vấn, bạn sẽ nhận được báo giá. Giá sẽ được tính ước chừng, giá cụ thể sẽ được đưa ra khi chúng tôi gặp bạn với hình xăm cụ thể.
 • Khoản tiền đặt cọc không hoàn trả sẽ được yêu cầu để bảo đảm lịch hẹn của bạn, và nó sẽ được tính trong tổng giá của hình xăm.
 • Khoản tiền còn lại sẽ được trả vào cuối mỗi buổi xăm. Chúng tôi chấp nhận tiền mặt, thẻ mastercard, visa cards, thẻ tín dụng ngoại trừ thẻ American express.