Ảnh hình xăm

Hình xăm được thực hiện và thiết kế bởi The Bink Family.

Hình xăm màu cỡ nhỏ

Hình xăm đơn sắc cỡ nhỏ

Hình xăm phong cách Châu Á

Hình xăm cỡ lớn

Hình xăm màu nước